இது கதை அல்ல நிஜம்

அந்த காட்டில்

நள்ளிரவில்
தூரத்தில் ஒரு கதவு
இழுத்து சாத்தப்பட்டது

அவன் சத்தம் கேட்டுத் திரும்பிப் பார்த்தான். அங்கு அவனைத் தவிர வேறு யாருமில்லை, ஒரே இருட்டு.  சற்று தூரத்தில்  ஒரு  பழைய பங்களா அவனுக்குத் தெரிந்தது.
அதன் ஜன்னல் வழியே ஒரு விளக்கின் ஒளி படர்ந்து சற்று வெளிச்சம் தந்தது.

அங்கு யார் உள்ளார்கள் என்ன நடக்கிறது, என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருந்தான். மெதுவாக அவன் அந்த இடத்தை நோக்கி நடந்தான். அந்த வீட்டின் கதவை அடைந்தான். ஒரே அமைதி கதவு உள்ளிருந்து பூட்டப்பட்டிருந்தது.

அவன் மெதுவாக கதவைத் தட்டினான். யாராவது வருவார்கள் என்று  பொறுமையாகக் காத்திருந்தான். உள்ளிருந்து பதில் ஏதுமில்லை ,மீண்டும் அவன் சற்று வேகமாகத் தட்டினான் இந்த முறை கதவு மெதுவாகத் திறந்தது. ஆனால் அங்கு யாரையும் காணவில்லை. அவன் மெதுவாக உள்ளே செல்ல  அந்த கைவிடப்பட்ட பழைய வீட்டின் ஒரு குடியிருப்பாளரை கண்டான், அது ஒரு சிலந்தி .

அங்கிருந்த சிலந்திவலைகளை  வைத்துப் பார்த்தால் பல வருடங்களாக  அங்கு யாரும் நடமாடியிருக்க முடியாது பிறகு எப்படி அந்த விளக்கு எரிகிறது சற்று எச்சரிக்கையுடன் யோசித்தான்…

அப்போது தான் அந்த எதிர்பாராத சம்பவம் நடந்தது…..

கதை ஆசிரியரின் பேனாவில்  மை தீர்ந்தது. பிறகு இக்கதை முற்றுபெறாமல் போனது.

திரன்.

History Teacher

As the 21 days nationwide lock down deepened, and with much negativity in the social media he thought of people who made a positive impact in his life.

After a gap of almost 35 years, he remembered and called his school History teacher. Though old now, and she could not recognize him, he felt the same warmth and the spirit of positivism in her.

She said, “If you see the history many such a pandemic has hit the world before some impacted more than Corona and some less. Eventually, it will end and no one will know how it began and how it went. Soon It will be a history across all geographies.

Also, history contains enough clues to handle situations like this. For instance, the British government in 1939, in preparation for World War II produced a poster to boost the morale of its people, it said KEEP CALM AND CARRY ON. This I feel, also holds good for our war against a pandemic Corona now.”

He thanked her and ended the call only to keep calm and carry on.

Oh, my train

There it turns
My memories churn

Oh, my train
Lessons you taught, deeply ingrained

Let me share
For people I care

With the end in mind
You move on clearly defined lines

You are always on track
The Desired destination you crack

This is what I learned
And calories I burnt
To see the end, first in mind
And to get on the track. I train
Myself to cross any terrain in the map
Now I could see, where is the success tree

Painting : Mr.S.Ayyarappan

Nano Story – Fire in the Belly

He said, “As human we domesticated fire long back and took control of a great force.  It helped us to cook a lot of digestive foods, kill germs and it reduced our eating time. As a result our teeth became smaller and intestines shorter. Thus, there was more supply of energy to our brain and the  advancements thereof.Also, fire helped to  scare the mighty animals protect us.” 

She heard him patiently and said  ” Do you have that fire in your belly now?  That’s what matters.”

Judgement Copy

Supreme Supreme court of Justice

Rest of the Creatures Vs Human beings

Case details:

Case no        : 001/2020
Petitioner    : Rest of the Creatures 
Respondent : Human beings

Prayer: 

Writ petition is filed under the article 226 of the Constitutions of Lord directing the respondents to behave and live responsibly with minimum impact to the environment and extend the temporary relief obtained as 21 days Corona Lock Down further by three months.

Order

1. Today (27.03.2020) both the parties and their counsel were present before this court.

2. Both the parties jointly filed the memorandum of understanding before this court whereby they have agreed to Co-exist peacefully. Further, the respondents will respect the petitioners in all aspects and give them the required space and freedom to live on this planet as per their nature.

3. In view of above, this Court will give its favorable recommendation to the Lord to withdraw the Corona effect and allow the respondents to go back to their normal life on completion of the ongoing Lock Down period.

4. The Court also accords the required permission to the petitioners to approach this court if respondents fail to comply with this order any time in the future.

End.

Nano Story – Being Positive

Many a time he turned the adverse situations in his life for the better with his positive attitude. Now he is helpless. His ambitious project got struck due to Corona outbreak and nothing moved. 

“There are a lot of factors beyond one’s control, is being positive enough for success?” he questioned his mentor over the phone

His mentor replied patiently ” Being positive is not only about expecting the best to happen but also accepting whatever happens is for the best, after one’s earnest efforts.

He accepted it positively.


End.

Drawing : Yoganithya R