யார் அழைத்து?

நீரிலே நீ இருப்பதனால்
அழிந்திடுமே உன் தலையெழுத்து

பிறகு ஒரு புழுவுக்கு ஆசைப்பட்டு
பிடிபட்டு பிறருக்கு உணவு ஆகுவது
யார் அழைத்து?

அங்கில்லை தனிமை

படம் :: திரு எஸ் அய்யாரப்பன்

என்னையே நான் நம்பி
என்னை நான் விரும்பி
என்னுடன் நான் நடக்கும்போது
பாலம் அது கடக்கும்போது
கீழே ஆற்றுநீரில்
என்னுடன் இருக்கும்
என்னை நான் காணும்போது
அதில் எனக்கொரு பெருமை
அங்கில்லை தனிமை
வேறென்ன ? எல்லாமே இனிமை.

முடியாதது முடிந்துவிடும்

எல்லா முயற்சிகளும் தருவதில்லை வெற்றி
ஆனால் எந்த வெற்றியும் வருவதில்லை, இல்லாமல் முயற்சி

வெற்றிதான் மகிழ்ச்சி என்றால் அது என்றாவது தான்
முயற்சிதான் மகிழ்ச்சி என்றால் அது தினம் தினம் தான்

முடியாது என்பார் ஆனால் நீ தினம் தினம் முயற்சித்துப் பார்
முடியாதது முடிந்துவிடும்

உன் வாழ்வில் தொடர் முயற்சி என்பது அன்றாட நிகழ்ச்சி ஆகிவிடும்
பின் மகிழ்ச்சி அது மிகையாக வந்துவிடும்
வெற்றி அது தன் பொறுமை இழந்து உன் முன் அனுமதி கேட்டு வந்துவிடும்

உன்னை ரசித்து நான் குடித்து

Photo :K Annamalai

பொறுமையாக  உன்னை ரசித்து நான் குடித்து என் நாள் தொடங்கும்


பின் நாள் முழுவதும்  அவ்வப்போது நீ வந்து சுடச் சுட நீ என்னுள் சென்று சுறுசுறுப்பை நீ எனக்குத்தந்து உற்சாகம் நான் பெற்று மகிழ்வதுண்டு

உன் பாட்டியிடம் கேள்

Photo : K Annamalai

இவையெல்லாம் அது
ஒருசேர காண்பதரிது
சில நோய் தீர்க்கும்
சில ருசி சேர்க்கும்

நோய் தீர்க்க
ருசி சுவைக்க
தெரிய வேண்டும் உனக்கு

எதனை எத்துடன் எந்நேரம்
எப்படி, அது சேர்த்தால்
எது நோய் தீர்க்கும்
எது சுவை கூட்டும் என்று

உன் பாட்டியிடம் கேள்
ஒரு பாட்டுப் பாடி
சொல்லிவிடுவாள்
அந்த ரகசியத்தை.

என் ஆசை அது

Photo : K Annamalai

என் ஆசை அது
நேரத்தைக் காலால் மிதித்து
ஓரிடத்தில் அதை நிறுத்த வேண்டுமென்று

நீ செய்து விட்டாய்
கால்களை எடுத்து விடாதே
நேரத்தை நகர விடாதே

நின்று விட்டேன்என்னை மறந்து

நீ மேல் இருந்து
கீழ் பார்த்தபோது

நான் கீழ் இருந்து
உன்னைப் பார்த்தேன்

காற்றடிக்க
மரக்கிளைகள் அசைய
நீ சென்றுவிட்டாய் பறந்து

நான் உன்னை நினைத்து
மரக்கிளைகளின் நடனத்தை ரசித்து
அங்கேயே நின்று விட்டேன்
என்னை மறந்து

வேண்டும் எனக்குத் தனிமை

நான் யார் என்று தெரிந்துகொள்ள

என்னால்தான் என்ற எண்ணத்தைக் குறைத்துக்கொள்ள

பிறரால் தான் நான் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள

நான் நான் என்பதைக் கடந்து செல்ல

சிலசமயம் அது வேண்டும் எனக்குத் தனிமை

பொறுமையாக அதில் நான் இருந்தால்
அந்த” நான்” கரைந்து “நாம்”
மலர்ந்திடுதே அது இனிமை