இதுவும் திருக்கழுக்குன்றமே

கடற்கரை  மண் குவித்து
மலை ஒன்றை எழுப்ப
அதன் மேல் கழுகு ஒன்று
வந்தமர்ந்தது

மலை சரியாமல் நின்றால்
கழுகு அங்கு தினம் வந்தால்
இதுவும் திருக்கழுக்குன்றமே

இலை குடை

இலை குடையின்
கீழ் அமர்ந்து
போதித்தது
தாய்ப்பறவை
தன் குஞ்சுகளுக்கு

இயற்கை இரை தரும்
நம் கூட்டுக்குள் வந்து இல்லை
நாம் பறந்து சென்று தேடும்போது

தொலைதூரத்திலிருந்து

ஊர் விட்டு வந்து
மலைகளுக்கு நடுவே  நடந்து
காடுகளுக்கு இடையே கடந்து
மேல்பாடி சென்று
தொலைநோக்கி கொண்டு
நான் நோக்கியபோது
தொலைதூரத்திலிருந்து
அவளும் என்னை நோக்கினாள்
வானத்து தேவதை

“யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்”

“யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்”
இதைக் கூறியது தமிழ் இனம்
அந்நெறி கொண்டு வாழ்வதோ
பறவையினம்

புலம்பெயர் பறவைகள்
அவ்உயர் கருத்தைக் கூறிய
கணியன் பூங்குன்றனாரை
நினைவில் கொண்டு
சுதந்திரமாய் பறந்து
பல நாடு பெருங்கடல் கடந்து
தமிழ் மண்ணுக்குத் தான் வந்து
அவர் பிறந்த
மகிபாலன் பட்டி கிராமம்வரை சென்று
அம்மண்ணுக்கு தன் நன்றி
சொல்லித் திரும்பிற்று

கடலோரம் கூடி அமர்ந்து
அப்பறவைகளைப் பார்த்த
இத்தலைமுறை தமிழருக்குத்
தெரியுமா பூங்குன்றனாரையென யோசித்தவாறே அது பறந்திற்று.

Green Building

மலையும் மலை சார்ந்த நிலமும்  குறிஞ்சி
காடும் காடுசார்ந்த நிலமும்
முல்லை
வயலும் வயல் சார்ந்த நிலமும்
மருதம்
கடலும் கடல் சார்ந்த நிலமும்
நெய்தல்
மணலும் மணல் சார்ந்த பகுதிகளும்  பாலை
இது தெரியும்

அடுக்குமாடி வீடுகளும்
வீட்டுக்கு ஒரு மரமும்
இதை எதில் சேர்த்து
என்னவென்று சொல்வது

சங்கத்தமிழனைப் பார்த்தால் கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லு தமிழா

கட்டிட வேலை செய்யும் சிறுவன்

சிலர் எழுப்பிய தடுப்பினால் தான்
பள்ளிக்கு அவன் வருகை தடைப்பட்டது

அதை அறியா இச்சிறுவன்
செங்கல் கொண்டு தடுப்பு எழுப்பி
யார் வருகையை தடை செய்கிறான்

நீ நீர் போற்றவேண்டும்

நீர் மூழ்கும் முன்னே
அவர் சொன்ன பாடம்

நீர் தானே உன் உடம்பு
பெரும்பாலும்

நீர் இன்றி அமையாது
இவ்வுலகு ஒருபோதும்

நீ நீர் போற்றவேண்டும்
அதை காக்க வேண்டும்

தம் பாதம் அம் மண்பட்டால் போதும் 

நிலத்தை உழுது
விதை விதைத்து
பயிர் காத்து
அறுவடை செய்து

உழைத்து உழைத்து
அதையே திரும்ப திரும்ப செய்து
தினம் தம் பாதம் அம் மண்
பட்டால் போதும் 
என வாழ்ந்து
அந்த மண்ணோடு கலந்து
மறைந்த பல வாழ்க்கை
இங்குண்டு