ஆனது ஏழு ஆண்டு

இந்த ஏவுகணை
ஏது இதற்கு ஈடு இணை ?

அறிவியலை வென்று
உலகிற்குத் தன்னை
அறிமுகப் படுத்தியவன்
தான் பிறந்த மண்ணை பெருமைப்படுத்தியவன்

தமிழ் குடிமகன்
பின் முதல் குடிமகன்
மறைந்தும்
அனைவர் மனதிலும்
குடியிருப்பவன்

ஒருமுறை வந்தால் கனவு
இரு முறை வந்தால் ஆசை
பலமுறை வந்தால் அது இலட்சியம்
என்று பலமுறை சொன்னவன்
தன் இலட்சியத்தில் நின்று வென்றவன்

அவன் மறைந்து ஆனது ஏழு ஆண்டு
இள நெஞ்சங்களில்
அவன் விதைத்த விதைகள்
செழித்தெழுந்து காக்கும் இவ்வுலகைப் பல்லாயிரம் ஆண்டு

குருவிகள்

புள்ளிகளைச் சுற்றி கோடுகள்
பறந்து வந்த குருவிகள்
எல்லைகளைக் கடந்து
உள்ளதை எடுத்து
பகிரும் தன்மைகள்.

உலகில் தான் எத்தனை எல்லைகள்? எத்தனை எத்தனை நாடுகள்?

அனைத்தையும் கடந்து,
உள்ளதை எடுத்து
அனைவருக்கும் பகிர
அருவிபோல் வர வேண்டும்
பெருமளவில் பெருங்குருவிகள்

ஒரு காதல் படிப்பு

கண்ணும் கண்ணும் பேச
புத்தகங்கள் இளைப்பாற

நேரம் அது நின்று போக
உலகில் ஏனைய அனைவரும் மறைந்து போக

படிக்கட்டில்
ஒரு காதல் படிப்பு
இரு இதயத்துடிப்பு
மௌன மொழியில்
இடைவிடா பேச்சு.

மலர்ந்த மலர்கள்

மலர்ந்த மலர்கள்
இறந்த பின்னும்
சிறந்து நின்று
அழகு சேர்க்க

அதைப் பார்த்து
என்னுடைய இந்நாள் தொடங்க
மலர்ந்தது என் நெஞ்சம்
நேர்மறை எண்ணங்களுக்கு 
இனி இல்லை இன்று பஞ்சம்

தினம் மலர் சேர்த்து,
அழகாக்கிக்காட்டும் தங்கை
இன்று இவ்வுலகை 
“ஒரு கைப்பார்ப்போம்”
என்று சக்தி ஊட்டும் நம்பிக்கை.

Rocketry

Rocketry-The Nambi Effect

The film is based on the life of former ISRO scientist, Mr. Nambi Narayanan, who was falsely accused of espionage and later set free by the Supreme Court of India.
The government also awarded him the Padma Bhushan for his services to the nation. 

The film is a biographical drama of a brilliant scientist whose life was devoted to the nation and to making it self-sufficient in the area of space research development.

Nambinarayanan’s efforts in striking a 400 million pound deal in favour of India by placing a bold, unreasonable request to Colonel Cleaver, former CEO of Rolls Royce, and in other instances, risking his life in Russia, shipping some cryogenic engine parts through Pakistan to India were well portrayed in the film.

Both Madhavan as Nambi Narayanan and Simran as Meena Nambi Narayanan has acted well and lived as the real characters, particularly in the scenes where Nambi Narayanan tries hard to prove his innocence, enduring severe custodial torture and the mental trauma the family had to undergo due to the false allegations. 

A must watch film to understand how ISRO developed the VIKAS engine, which is now used in its rockets , satellite launch vehicles and how the seeds were laid first for India’s first successful Mars mission. 

While the film depicts the probable reasons behind what led to the false allegations of espionage charges against Nambi Narayanan, it ends with an unanswered question.

Who framed Nambinarayanan?

Was it because some countries don’t want India to excel in its space research or to abort India’s cost-effective and effective space vehicle launch plans?

India has many Nambinarayanan’s to keep its flag flying high. It is a film about the life of one such great scientist.

This is a very inspiring movie to be watched by every Indian citizen.

Power of thoughts

The Power of Thoughts                         
                        By Swami Mukundananda.

The book presents powerful concepts for immediate practical applications. It explains how the thoughts we bring into our minds,shape our destiny and how we can change our lives by changing our thoughts.

It blends science, spirituality and common sense and puts it in a simple and easy to understand language for us to live a more calm, peaceful, healthy and purposeful life.

My main takeaways

1.The thoughts we think determine whether we are happy or sad. 

2. We rise in life by uplifting our thoughts – this is the formula for success.
   
3.Why are negative thoughts in our minds
   a serious problem?
  
When a particular emotion is 
repeated multiple times within us, a
neural pathway gets etched and our
brain gets conditioned to form an
attitude. 
   
4. By themselves, thoughts are not harmful,they just enter awareness and slip away ,making a scant difference to us.
The problem starts when we start
 identifying ourselves as the voice behind
 our thoughts, and that’s where the
 confusion begins.
   
5. Thoughts and feelings make us
recall memories. The memories evoke images , leading to further thoughts,
feelings, and images in a recurring
manner. Sometimes it’s in our control
and most of the time it’s not.
     
6. To master our minds, we must desist
from fault-finding, no matter how
pleasant it seems.
    
7. Self-discipline is the mental power that enables us to stick to our plan.

Every inspirational and must-read book.