காதல்

காதல் கொண்டவன் இங்கு
வேலை தேடிக்கொண்டு இருக்க

பல ஆண்டுகளாகியும்
காதல்  மட்டும் அது
நிலை மாறாதிருக்க

காதலித்தவள் மட்டும்
வேறொரு நாட்டில்
தன் சாஃப்ட்வேர் கணவருடன்
சந்தோசமாக வாழ்கிறாள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s