ஆப்பிளிடம் ஒரு கேள்வி

ஆப்பிளிடம் ஒரு கேள்வி

உயரத்தில் நீ வளர்ந்து
உயிர்ச்சத்துகள் பல சுமந்து
வெயில் படாமல் நீ இருந்து
ஏழை எளியோர்களிடம் வர மறுத்து
பொதுவுடமைக் கட்சியின்
நிறம் தன்னில்
ஆடை அதை நீ அணிந்ததேனோ ?

பதிலேதும் கூறாமல்
தன் தவற்றைத் தான் உணர்ந்து
அழுது விட்டது ஆப்பிள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s