இலைகள்

உன் அரவணைப்பில் பிறந்த பயனை அடைந்தது இந்த இலைகள்

நீ கைவிட்டவுடன் உதிர்ந்தது இவைகள்

உன் நினைவை  இன்றும் இலையுதிர் காலமாய் போற்றும் வகைகள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s