பனி

கதிரவன் உதிக்க,
இமயமலை பனி
கரைகிறது நீராய்
மலைகள் நடுவே
ஓடுகிறது நதியாய்
பலர் வாழ வழி வகுக்கின்றது
ஓய்வின்றி உழைக்கின்றது

இயற்கை தன் பணியை
செய்கிறது  நித்தம்
அதைப் போற்றி கொடுத்திடுவோம்
பல முத்தம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s