ஒரு படம், ஒரு கதை – 2

ஒரு படம் ஒரு கதை

நீண்ட காலம் கழித்து நால்வரும் சந்தித்தனர். இரவு வெகுநேரம் அங்கு அமர்ந்து உரையாடினர். ஒன்று சேர்ந்து நிறையச் செய்ய முடிவெடுத்தனர்.

காலை எழுந்தவுடன் அவர்கள் போதை தெளிந்தது. உரையாடியது அனைத்தும் மறந்தது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s