ஆட்டம் கண்டதுஉலக அழகிகளின் பிழைப்பு.

படம்: கிருஷ்ணன் சௌந்தர்ராஜன்

களத்தில் களை எடுக்கும்
முனைப்புடன்
இருந்த அவளை
படம் பிடித்த திகைப்பில்

கள்ளம் கபடமில்லா
அவள் உள்ளம்
பிரதிபலித்த சிரிப்பில்

ஆட்டம் கண்டது
உலக அழகிகளின் பிழைப்பு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s