முதல் அடி

தொடங்க தயக்கம்
என்னுள்ளே ஒரு கலக்கம்
மன மயக்கம்

சில பல தடைகள்
நடுநடுவே இடையூறுகள்
பலதடவை முயன்று
வைத்தேன் முதல் அடி

அடுத்தடுத்து இயல்பாகப் பல அடிகள்
என் இலக்கை நோக்கி நகர்த்தியது

திரும்பிப் பார்க்கிறேன்
வியந்து போகிறேன்
பெற்ற அனுபவத்தில் திகைத்து நிற்கிறேன்

வெற்றியின் ரகசியம்
கரைந்து போனது

முதல் அடி
முதல் படி
அதுவே மிக முக்கியம்

முன்னேறிக் கொண்டே இருப்போம்
அது மெதுவாக இருக்கலாம்
அதுவும் முன்னேற்றம் தான்


ரகசியம்

குடை கொண்டு
நடை நடந்து
மலைமேல் ஏறி
தனியே அமர்ந்தான்

தன்னுடனே தான் பேசி
ஆழ்ந்த சிந்தனையில் மூழ்கி
அவன் இருந்தான்
திடீரென உணர்ந்தான்
ஒரு நிமிடம் போதும் எல்லாம் மாறும்
இப்போதே கூட அது நிகழும்

வாழ்க்கை அதிசயம் நிறைந்தது
அவனுக்கு அந்த ரகசியம் புரிந்தது

மாசாய் மாரா காடு

மாசாய் மாரா காடு
கென்யா அந்த நாடு

இயற்கை அழகு சூழ
அது என் மனதை ஆள

ஒத்தமரம் முன்னே
களிறு அதன்பின்னே
பார்க்க மறுக்கிறது அதன் கண்ணு

மனிதன் வந்தான் போலும்
புனிதம் கரைந்து போக

Next Moment

Chennai, May 31st

It was still dark in the morning. Ganesan woke up. He saw the time was 3.58 am. His inbuilt biological clock has beaten the alarm clock again. He deactivated the 4 o’clock alarm in a rush. He did not want to give it a chance to beep. It was a man vs. machine battle, and he won, or so he thought.

He called his taxi driver to confirm the pickup time before he got out of bed. At 5 am, a taxi was at his gate to take him to Bangalore, where he was scheduled to meet Mr. Sam Prado, a leading industrialist, at 14.00 hrs that afternoon.

He got himself seated in the front seat with his seat belt on. He was well prepared for the meeting, and all his homework was done. It was reflected in his being; he was fresh and energetic.

His taxi, a Toyota Innova, started to cruise on the yet to be busy roads of Chennai towards the high way to Bangalore. He was speaking to himself. The Innova is the best for the Indian road conditions.

The morning drive was good. With the vehicle’s windows shut and the AC on, there was near silence. Considering 6 hours of travel time to Bangalore, he wanted to break the silence and start conversing with the driver.

He started… “What’s your name?” “Rajkumar,” the driver replied. There was silence again. His thoughts took control of him— Bangalore, Kanada Superstar Rajkumar, a gentleman and a good actor, Kidnapped by Veerappan and then released… A loud horn from a passing lorry shattered his thoughts.

He slowly turned; the driver was busy with the steering wheel. He switched on the radio—bakthi songs poured out; it was soothing to his ears, and though the driver was too focused, he too was enjoying it. This continued for a while before the vehicle halted at the Highway Hotel for breakfast. The hotel’s name was “Parambariyam”. Using his mobile, Ganesan goggled it to find the meaning – it said culture, tradition, etc. He was eager to find out what was inside the hotel.

They ordered Combo Breakfast, which was the special of the day, as told by the waiter. The water and coffee were served in copper utensils, and the food was served on banana leaves—the name was justified, he thought.

The driver was back on his job, and Ganesan, with intermittent naps, little conversations, random thoughts, and enjoying views through the front and side windows, the vehicle reached Bangalore.

At 13.50 PM, Ganesan was at Mr. Sam Prado’s office conversing with his secretary, whose workstation was just at the exit of Prado’s chamber. At 14.00 hrs., the secretary went inside and came out to inform Ganesan that Mr. Sam Pardo was just completing his lunch meeting with the senior executives of Four Wheels, a leading automobile company headquartered in the US with a manufacturing unit in Chennai, and he would meet him after that. 

At 14.15 hrs, Ganesan saw Four Wheels executives coming out of Mr. Sam Prado’s chamber. There was a surprise, his college friend Srinivasn was one of them. Both were able to recognise each other. There was an exchange of pleasantries, and their conversation got extended for a while. 

Srinivasn spoke very highly of Mr. Sam Prado about his energy, his contributions, his achievements, and now being only 45 years old, how he was able to compete with the global giants and position his company as number one in the global market.

Ganesan was excited; he thought his meeting would change his life forever. Srinivasn took leave, and Ganesan was back in his seat waiting to be called in by Mr. Sam Pardo.

Time went by; Ganesan was a bit nervous and tense. He reminded the secretary once in between. She politely replied, “Mr. Sam is aware of his presence and will call him.” 

After a while, the secretary stopped her work and checked the schedule. There would be another visitor at 16.30 hrs. It was already 16.20 hours, and Ganesan was waiting. She decided to remind Mr. Sam Prado again and peeped into his room. He was not in his seat.

At 16.40 hrs, Ganesan was shocked to hear that Mr. Sam Prodo was found dead in the rest room attached to his office chamber in a standing position, eyes open staring at the mirror and hands holding the wash basin firm in his full business suit. No one could believe it. A Sudden Cardiac Arrest How could this happen to Mr. Sam Prado, a fit and regular jogger?

Ganesan never had and will never have the opportunity to meet Mr. Sam Prado again.

On his way back to Chennai, he was thinking deeply. He realised how uncertain life is, and a moment is enough to change everything.

Everything is transitory, and the strings of control are elsewhere, he was saying to himself.

His life changed afterward, though his meeting with Mr. Pedro never happened.

Now he takes life as it comes, living every moment, being kind, showering love and trying to make this world a better place. In particular, he never postpones what needs to be done at that moment, for he is only sure of this moment and not the next one.

கடல்

பரந்து விரிந்து இருக்கின்றாய்
மூன்றில் இரு பங்காய் நிற்கின்றாய்

கண்டங்களை இணைக்கின்றாய்
சில சமயம் சுனாமியாய்
விஸ்வரூபம் எடுக்கின்றாய்

கடலே
உன் நடுவே இருக்கும்போது
“நான்” என்ற என் உணர்வு நாணுகிறது

தெரிகிறது
நான் அதில்  உள்ள “ன” மேலுள்ள
புள்ளியில் ஒரு சிறு துளிதானெனப் புரிகிறது

நான் நாமாக மாறுகிறது.

நம்பு

முடியுமென்று உன்னை நம்பு
உன்மேல் நீ வை அன்பு

இன்னல்களை எதிர்த்து நீ எய்தும் அம்பு
தன்னம்பிக்கை தருமே அதற்குத் தெம்பு

ஆழமாகச் சிந்தித்து விடு முன்பு
செயலில் இறங்கிவிட்டால் நிறுத்தாதே பின்பு

செயல் முடிக்கும் திறன் நல்ல பண்பு
நீ சொல்லுகிறபடி உன் செயல் அமைந்தால் அது தருமே
உனக்கு மாண்பு