நான் யார் உனக்கு ?

அவள்:
நான் யார் உனக்கு ?

அவன்:
எனக்கு

என் அம்மா போட்ட காபி நீ
தோனி அடித்த சிக்ஸர் நீ
ரஜினி நடித்த பாட்ஷா நீ
தமிழகம் தொட்ட காவேரித் தண்ணீர் நீ
என் துக்கம் மறக்கும் தூக்கம் நீ
வெற்றி பல தரும் செயல்திறன் நீ
என் பைத்தியத்திற்கு வைத்தியம் நீ
இவ்வளவு போதாது அவ்வளவும் நீ

அவள் – 🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s