கோவிட் நாட்கள்

பல திசைகளிலிருந்து
பல அம்புகள்
அவனை நோக்கி

வீட்டு வாடகை
பிள்ளைகளின் கல்விக் கட்டணம்
அலுவலக வேலைப்பளு
ஊதிய குறைப்பு
பெற்றோரின் உடல்நலம்
பொருளாதார பின்னடைவு
விதியின் சதி

நடுவில் அவன்
தன்னம்பிக்கை என்ற
கேடயம் கொண்டு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s