புழல் ஏரி

புழல் ஏரி

சிறு சிறு மழைத்துளிகள்
பெருந்திரளாய் சேர

ஏரியின் கொள்ளளவு
முழுவதும் நீராய் மாற

மழை தந்த மேகம்
மனத் திருப்தியுடன் அதைப்பார்க்க

சிங்காரச் சென்னையில்
வரும் வருடம்
குழாய்களில் காற்றல்ல , குடிநீர்தான்

அதன் நீருக்கான

ஏக்கம் தீர்க்கும் நீர்த்தேக்கம்

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s