Payment follow up with a Customer

கோடி 40 வரும் என்று
நாங்கள் இங்குத் தவம் இருக்க

தலைநகரில் நீ அங்கு
தெருக்கோடியில் அடுக்கு மாடியில் அமர்ந்திருக்க

ஒவ்வொரு நொடியும் ஓராண்டாகிறது
நிதி வந்தால் தான்
எங்கள் விதி சிறக்கும்
நல்வழி பிறக்கும்

நாற்பதை அனுப்பு
பாடுவோம் நாங்கள்
4000 திவ்ய பிரபந்தம் உனக்கு!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s