மழை

லேசான மழை
அதில் குளித்த பச்சை இலை
இனிமையான வானிலை
நான் மறந்தேன் என் நிலை

குளிர்காற்று வீச
பறவைகள் பாட
கதிரவன் வர மறுக்க
நான் படுக்கையில் படுத்தபடி
எழ நினைக்க
இனிதே விடிந்தது பொழுது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s