லட்சுமி

புடவை கட்டி 
அதற்கு மேலே 
சட்டை அணிந்திருப்பாள்

சட்டைப் பை நிறையப் பணம்
அவள் கையிலும் தான்
தினமும் பல ஆயிரம் புரளும்
சில தினம் அது
ஒரு லட்சத்தைத் தாண்டும்

காலை 8 முதல் இரவு 8 வரை
அவள் ஒரு பணக்காரி
இரவு 8 மணிக்கு மேல்
பணமில்லாத காரி

தினமும் 12 மணிநேரம் 
வேலை அவளுக்கு
அந்தப் பெட்ரோல் பங்கில்
வாகனங்களுக்குப் பெட்ரோல்
நிரப்பும் வேலை

பெயர் என்னவென்று கேட்டேன்
லட்சுமி என்றாள்
…….தனலட்சுமி
…….குடும்ப நலத்துக்காகக் 
கஷ்டப்படும் லட்சுமி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s