ஒரு பயணத்தின் போது சக பயணி பகிர்ந்தது

பல ஊர்கள் பல இடங்கள்
அலுவலகப் பணிக்கான பயணம்

பல மனிதர்கள் பல புரிதல்கள்
என் உலகப் பார்வையை விரிவாக்கும்

காலை முதல் மாலைவரை
கஸ்டமர்களின் கஷ்டம் தீர்க்கும் வேலை

வேலை முடிந்து தங்கும் விடுதிக்கு வந்து விட்டால் போதும்
சக ஊழியருடன் இருக்கும்போது இன்பம் அது தானாக வந்து சேரும்

மதுக் கோப்பையுடன் சீட்டாட்டம்
விடிய விடிய தொடரும்
ஒருவருக்கொருவர் இடையே உள்ள இறுக்கம் கலைந்து
நெருக்கம் கூடிப் போகும்

பல கதைகள் பல அனுபவங்கள்
அந்நேரம் கைமாறும்
இடையிடையே கஸ்டமர்களின் பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வும் வந்து சேரும்

பிறகு பின் தூங்கி முன்னெழுந்து
அடுத்த நாள் வேலை அது தடைப்படாமல் தொடரும்

இப்பயணங்கள் மரணம்வரை
மறக்க முடியாத
தருணங்களைத்தந்து
விட்டுப் போகும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s