தேர்தல் நேரம்

தேர்தல் நேரம்
ஆரம்பமானது பேரம்

சுட சுட செய்திகள்
தினம் தினம் செய்தித்தாள்களில்
அரசியல் கட்சிகளின் யூகம்
படித்துப் பார்த்தால்
மிகப் பிரமாதம்

கொள்கைகள் மறந்து போச்சு
ஆரம்பமாயிற்று கூட்டணிப் பேச்சு
கூட்டணிக் கட்சிகள்
அதிகம் கேட்டு
குறைவாய் பெற்று
புலம்பி நிற்க
தங்களை விற்க

இரண்டு பெரும் அணிகள்
வலுவாய் இருக்க
மூன்றாவது அணி ஒன்று
முளைக்கப் பார்க்க
பலரும் அடுத்த முதல்வர்
நான்தான் என்றபடி இருக்க

கோடிக்கணக்கில் பணம்
தேர்தல் களத்தில்
தினம் தினம் கரைய

ஒன்று மட்டும் நிச்சயம்
வெற்றி பெறுவர்கள் மட்டும்
திருப்பி எடுப்பர் பலநூறு மடங்காய்
தான் போட்ட முதலீட்டை

தேர்தல் நேரம்
பேரம் மட்டும் அல்ல
அது ஒரு வகை வியாபாரம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s