அன்பு

கருப்பு – வெள்ளைஒரு கற்சிலை – ஒரு ஐந்தறிவுஒன்று காலில் மற்றொன்று நெற்றியில் முத்தமிடசத்தம் ஏதும் இல்லாமல்அவை ஆறறிவுக்குச் சொல்லும் பாடம் ஒருவருக்கொருவர் மோதினாலும்  பிறகு முத்தமிட்டுக் கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s