மூக்குத்தி அம்மன்

மூக்குத்தி அம்மன்

நம்ம நயன் தான் அதில்
அழகு அம்மன்

ஆகையால் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு
வந்தது சம்மன்

சாமி யாரு ?
அதைப் படம் சொல்லுகிறது பாரு

ஊர்வசி- சிரிப்பு சரவெடி
மௌனமாக  மௌவுலி

மாற்றி யோசித்து
படம் எடுத்திருக்கிறார்
ஆர் ஜே பாலாஜி

மூக்குத்தி அம்மன்
Jolikkuthu  – Joykithu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s