போட்டி

ஆதவனுக்கும் எனக்கும் ஒரு போட்டி
யார் முன்னெழுவது என்று
அவன் ஜெயித்துக் கொண்டே இருந்தான் இவள் வரும் வரை

இப்போது தூங்காமல் நானிருந்து
தினம் காலை கோலமிடும்
இவள் அழகை நான் காண
அவன் தோற்றுக்கொண்டே இருக்கிறான்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s