இன்றைய கிறுக்கல்கள் 5/8/20

குடை

உன்னழகைக் கண்டபின்
நீ குடைக் கொண்டு தடுத்தாலும்
மழைத்துளிகள் உன்னைத்
தொடாமல் இருந்திடுமோ
அவை கீழ் விழுந்து வெள்ளமாய் பெருக்கெடுத்து
உன்னை வந்து அனைத்திடுமே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s