இன்றைய கிறுக்கல்கள் 3/8/2020

என்னுடன் நீ இருந்தாய்
துயில் களைய கண்விழித்தேன்
கனவு கலைந்தது
கொசு கடித்து உன் கொலுசு ஒலி மறைந்தது

பூவை கண்ட கவிஞன்

நடந்துவந்த கவிஞன்
இந்தப் பூவைப் பார்த்து நின்றுவிட்டான்  நிறம் சிகப்பு

ஆதவன் மறைய வாடியது பூ
தெரிந்தது அது பின்னிருந்த இலை
நிறம் பச்சை
கவிஞன் தொடர்ந்து நடக்கலானான்

அக்னி தேவன்

அக்னி தேவனுக்கு
பச்சிலை வைத்தியம்

கெத்து சொத்து

இவர் அமர்ந்திருக்கும் கெத்து
தெரியுது இது அவர் பாட்டன் வீட்டு சொத்து

ஒற்றைக்கால் தவம்

காட்டில் பல முனிவர் அருள் வேண்டி ஒற்றைக்காலில் தவம் இருக்க

ஒற்றைக்காலில் நீ நின்ற ஒரு நிமிடம்
அதைப் பார்த்த இயற்கை அன்னை
மழை தந்து அருளியதடி

விடைத்தாள்

பகலிலும் உன்னை கண்டிருக்கிறேன்
என் விடைத்தாள்களில்.

ஊரடங்கு நாட்கள்

வீட்டுக்குள் தொல்லை
வானமே எல்லை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s