இன்றைய கவிதைகள் – 30/7/2020

மழை

இவர்களை மகிழ்விக்கப் பொழிந்த மழை
அடைமழை இல்லையேல் இவ்வுலகிற்கு பரிதாபநிலைமலையடி கிராமம்

நாம் இருக்க மறுக்கும்
மலையடி கிராமம்

இங்கு கூழ் உண்டு
கூகுள் இல்லை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s