இன்றைய கிறுக்கல்கள் – 22/7/2020

சீவிய முடி கலைந்த ஒரு அழகிய பெண் முகம்

முடி சூடிய மன்னர் பலர்
சரண் அடைவார்
முடி கலைந்த உன்னிடம்

ரோஜா மலர்

உன் செடியில் முட்கள் இருந்தும்
உன்னை ரசிக்கும் நான்

ஏன் சக மனிதர்கள் வாழ்வில்
நிறைகள் பல இருந்தும் குறைகளையே காண்கின்றேன்

ஸ்கிப்பிங் விளையாடிய இரு பெண்கள்

நான் குதிக்க நீ தரை மிதிக்க
நான் தரை மிதிக்க  நீ குதிக்க
நம்மை சுற்றி வந்தது ஒரு கயிறு

நம் நட்பு பெரிதென்று உலகம் அறிந்து
அது சுழன்ற பொழுது

காலம் ஓடி நமக்கு வயதாகி
நட்பு இருந்தும் கயிறு இருந்தும்
நாம் குதிக்க மறந்தோம் தோழி

பகிர்ந்து உண்டு வாழ்

பகிர்ந்துண்டு வாழ்
என்று அவன் கூற
அது என்ன?, அவன் மகள் கேட்க
கை நிறைய பொரி எடுத்து
படித்துறையில் இருந்தவாரே
பொரி அதனை நீர் தன்னில்
அவன் தூவ

தங்கநிற மீன்கள் நீந்தி வந்து
வாத்துக்கள் தன் கால் அசைத்து நகர்ந்து வந்து
அப் பொரி தன்னை உண்டபோது
மகள் அவள் மெல்ல புரிந்துகொண்டாள் தன் வாய் தன்னில் பொரியினை மென்றவாறே…

கோடு

வருவதையும் போவதையும்
அது பிரிக்கும்
ரோட்டின் நடுவே ஒரு கோடு

நாம் இவ்வுலகிற்கு
வந்து போவதை
எது பிரிக்கும்

கோடிட்டு காட்டுக
அக்கோடு

இமயன் பிறந்தநாள்

இமயா நீ
கற்கத் தொடங்கும் போதே இணையத்துடன் இணைந்தாய்

உனக்கு யாரும் இணையில்லாத படி
வாழ்வில் வளர்வாய்

பனகலின் கொடி தன்னை
இமயத்தில் நடுவாய்

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
வாழ்க பல்லாண்டு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s