வாழைத்தார்

வாழை ஒன்றை
தன் வீட்டின் பின்னே
நட்டுவைத்து
வளர்த்து வந்தாள் தங்கை

அந்த வாழை வளர்ந்து
வாழைத்தாரு இரண்டு கொடுத்துச்
செய்து விட்டது நன்மை

வாழைப்பழம் எனக்கு எங்கே ?
என நான் கேட்க
அந்த வாழைத்தாரைப் படம் எடுத்து
இணையதளத்தில் இணைத்துவிட்டாள் அந்த மங்கை

என்ன இது என நான் கேட்க
அதுதான் இது என சிரித்துவிட்டாள்
என் தங்கை.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s