இருசக்கர வாகனத்தில் காதலர்கள்

நம் ஊர் எல்லை தொட்டவுடன் 
இறங்கி நடந்து விடு
நீ யாரோ நான் யாரோ

அதுவரை
நீ வேறோ நான் வேறோ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s