மழை

மழை வந்து போச்சு

தூறல் நின்னு போச்சு

இரவு அமைதியாச்சு

கேட்டேன் கண்ணதாசன் பாட்டு

சொர்க்கம் வந்து போச்சு !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s